Booking & Materiale

På denne side finder du den nødvendige infomation for effektivt at kunne aflevere annoncemateriale til Benjamin Media

Annoncematerialet bedes afleveret som pdf-fil på www.annonceupload.dk

Formater:
Pdf-filer skal have korrekt format (til kant) samt skæremærker. Halv- og kvartsidesannoncer skal holde sig inden for magasinets format. Dobbeltsidesannoncer leveres som 2 enkeltsider. Billedet forskydes 2 mm i hver side ved ryggen. Alle formater er til kant-formater, tekst, logo eller lignende skal placeres minimum 9 mm fra beskæringen.
Billeder og farver:
Alle gråtone- og 4-farve-billeder skal have en opløsning på 300 DPI. Bitmapbilleder skal have en opløsning på min. 600 DPI. Billeder kan JPEG-komprimeres i højeste kvalitet. Alle billeder og farver i annoncen skal være defineret i CMYK med en maks. totalsværtning på 310 % til heatsetrotation og 340 % til arktryk (ingen spotcolor). For at opnå optimal farvelighed skal vores ICC-profil benyttes. Denne findes på: www.annonceupload.dk under tekniske specifikationer.
Skrifter:
Alle fonte, der er brugt i dokumentet, logoer, eps-filer m.m. inkluderes i den færdige pdf-fil.
Trykkvalitet:
For at sikre korrekt gengivelse skal vi modtage et color proof af annoncen ved deadline, i modsat fald bortfalder reklamationsretten. Forlaget påtager sig intet ansvar for eventuelle mindre afvigelser i farvegengivelsen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
Therese Gunni, telefon 5374 5508 eller mail:  thereseg@benjamin.dk 
Nina Bøg Madsen, telefon 5374 5560 eller mail: ninabm@benjamin.dk.

Photoshop Colour Settings

InDesign Export Presets & Joboptions

Annoncekontrol
Benjamin Media forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod gældende lovgivning eller på anden måde er uønskede. Annoncer, der ifølge vores skøn kan forveksles med redaktionelt stof, forsynes med ordet "annonce".

Fejl & rettelser
Rettelser til originalmaterialet skal ske senest ved materialedeadline. Vi påtager os intet ansvar for indtelefonerede rettelser. Der ydes ingen reduktion i annonceprisen i de tilfælde, hvor vi er uden skyld i fejlens opståen ej heller i forbindelse med fejl ved udveksling af annoncemateriale. Ved aflevering af færdigt materiale ydes der ved fejl ingen reduktion i annonceprisen, såfremt materialet ikke lever op til specifikationerne beskrevet under annoncematerialeafsnittet på denne side. Eventuelle reklamationer skal fremsættes senest 14 dage efter annoncens indrykning.

Annullering
Annulleringsfristen er 14 dage inden materialefristen. Annullering af reserverede eller bestilte ordrer senere end den pågældende udgaves annulleringsfrist debiteres med 50 % af den aftalte nettopris.

Bilagsblad
Der ydes 1 bilagsblad pr. indrykning, som vedlægges fakturaen. Ekstra eksemplarer debiteres.

Næste afsnit »